Účetní služby a audity

Nabízené účetní služby

 • vedení účetnictví dle platných předpisů ČR
 • záznamy daňové povinnosti u plátců DPH včetně zpracování daňového přiznání
 • zpracování účetních výkazů
 • zpracování statistických výkazů a hlášení
 • výpočty daňových povinností, odvodů daní a pojistného
 • roční závěrka včetně výkazů a zpracování přiznání k dani z příjmu včetně příloh
 • účetní a daňové poradenství
 • příprava a podpora prací při inventarizaci
 • rekonstrukce a zpětné zpracování evidence

Daňová evidence

 • vedení účetní agendy
 • záznamy daňové povinnosti u plátců DPH včetně zpracování daňového přiznání
 • evidence závazků a pohledávek
 • účetní závěrka a zpracování daňového přiznání
 • zpracování přehledů pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • zpracování přechodu z daň.evidence na účetnictví a naopak
 • účetní a daňové poradenství
 • příprava a podpora prací při inventarizaci
 • rekonstrukce a zpětné zpracování evidence

Nabízené služby mzdové evidence

 • kompletní vedení mzdové evidence pro malé i velké organizace včetně všech povinných listin
 • personalistika
 • zpracování přehledů pro orgány soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce
 • evidenční listy zaměstnanců
 • zpracování ročních daňových výkazů a přehledů

 

Nabízené typy auditů

 • audit účetní závěrky (řádné, mimořádné, mezitímní)
 • průběžný audit
 • auditorský dohled
 • pomoc při přípravě pro audit prováděný jiným auditorem

Auditorské služby pro příspěvkové a neziskové organizace

 • přezkoumání hospodaření a interní audit u obcí, měst, krajů, organizačních složek státu a u žadatelů a příjemců dotací
 • ověření příspěvkových organizací
 • vypracování interních směrnic hospodaření