„Přenechte starosti

s účetnictvím a daněmi odborníkům

a soustřeďte se na své podnikání“

Účetní a daňové poradenství a interní audity

   Náš tým působí v oblasti poskytování služeb v oboru účetnictví, daní, ekonomického a finančního poradenství a auditu již od roku 1992.

 

 

Účetnictví

Daně

Finanční poradenství

Audit

       Naším cílem je zabezpečit účetní, daňové, ekonomické služby a audit v nejvyšší kvalitě. Odpovědnost je pro nás nezbytná nutnost a profesionální přístup samozřejmost. Pro své klienty zajišťujeme kompletní ekonomický servis od zavedení účetní evidence, přes její vedení, vyhodnocování výstupů z této evidence, daňovou stránku až po audit. Vytváříme takový soubor informací, který zcela jasně a srozumitelně vypovídá o ekonomické situaci účetní jednotky tak, aby podnikatel, živnostník, manažer, nebo jiný odpovědný pracovník mohl své úsilí věnovat vlastnímu oboru podnikání nebo fungování firmy. Pomáháme vytvářet rozpočty, plány, kalkulace, jejich porovnání s dosaženou skutečností a výpočty ekonomických ukazatelů a na tomto základě vytváříme návrhy k optimalizaci výnosů a nákladů.
      V oblasti auditorských služeb provádíme audit roční závěrky řádné, mimořádné i mezitímní. Na přání klientů také provádíme audit průběžný, nebo auditorský dohled, případně spolupracujeme při přípravě k auditu, pokud již audit provádí jiný auditor.

      V oblasti neziskových organizací se dále zabýváme přezkoumáním hospodaření a interním auditem u obcí, měst, krajů, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a u žadatelů a příjemců dotací.