Doplňkové účetní služby

 Zveřejnění účetní závěrky

 • připravíme zákonem předepsané zveřejněné účetní závěrky včetně podání do Sbírky listin Obchodního rejstříku

Daňové poradenství

 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • zpracování přiznání k ostatním druhům daní
 • kontrola již zpracovaných daňových přiznání
 • zajistíme odborné poradenství daňových poradců při řešení složitých problémů

Zastupování

 • zastupování klientů při styku s úřady
 • zastupování klientů při kontrolách

Vnitřní směrnice

 • zpracování a sestavení vnitřních směrnic zákonných i specifických (dle podmínek klientů), které vyžadují pracovníci finančních úřadů při kontrolách a auditoři při provádění auditu

Rozbory výsledků ekonomických procesů

 • struktura hospodářského výsledku
 • rozpočty, plány, kalkulace
 • výpočty ekonomických ukazatelů
 • rozbor a řízení nákladů a výnosů
 • návrhy na optimalizaci nákladů a výnosů