Ceník účetních a daňových služeb

Účetnictví

Popis položkyza jednotkuCena v Kč
účetní položka deníku bez přípravy + příprava dle bodu 18 položka 29,- *
účetní položka deníku - připravená položka 29,-
paušál za 1 - 40 položek měsíc 1 400,-
paušál za 41 - 100 položek měsíc 3 000,-
paušál za 101 - 200 položek měsíc 5 500,-
paušál za 201 - 300 položek měsíc 8 000,-
paušál za 301 - 400 položek měsíc 10 500,-
paušál za 401 - 500 položek měsíc 12 500,-
paušál za 501 - 600 položek měsíc 14 500,-
paušál za 601 - 700 položek měsíc 16 000,-
paušál za 701 - 800 položek měsíc 18 000,-
paušál za více než 800 položek měsíc 20 000,-
při značném rozsahu paušál dohodou měsíc dohodou
zastupování klienta na úřadech hodina 500,-
rekonstrukce účetnictví - dle položky nebo dohodou položka 29,-
účetní závěrka PO+Přiznání DzP, Zpráva o vztazích, Výroční zpráva   15 000 - 20 000,-
účetní závěrka FO+Přiznání DzP a přílohy   5 000 - 8 000,-
*) hodinová sazba na přípravu dokladů k zaúčtování hodina 500,-

Daňové poradenství

Popis položkyza jednotkuCena v Kč
konzultace daň.poradce a zastupování daň.poradcem zap.hod. 1 500 - 2 500,-
generální plná moc pro jednání se správcem daně rok 1 900,-
daňový audit - dohodou   dohodou

Samostatné zpracování daňových přiznání

Popis položkyza jednotkuCena v Kč
Přiznání k silniční dani 1 auto 290,-
Přiznání k DPH ks 1 000,-
Přiznání k DPH dodatečné (chyba klienta) ks 800,-
Přiznání k dani z příjmu práv osob vč.příloh ks 6 000,-
Přiznání k dani z příjmu fyz.osob vč.příloh ks 2 000,-
Přiznání k dani z nemovitostí od ks 3 900,-
Přiznání k dani z převodu nemovitostí ks 1 900,-
Přiznání k dani dědické, darovací ks 1 900,-
Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ ks 1 490,-
Přehled o příjmech a výdajích pro ZP ks 1 490,-

Mzdová evidence

Popis položkyza jednotkuCena v Kč
zaměstnance bez ohledu na druh prac.poměru v malé org. do 15 zam. zaměstnanec 390,-
zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru v malé org. nad 15 zam zaměstnanec 350,-
zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru v org nad 25 zam. zaměstnanec 300,-
mimoevidenční stav (mateř.dovolená, apod.) zaměstnanec 200,-
přihlášení, nebo odhlášení zam. (SZ,ZP,evidence) zaměstnanec 190,-
zastupování na kontrolách hodina započatá 500,-

Služby auditora

Popis položkyza jednotkuCena v Kč
Audit společnosti závěrka dohodou
Audit měst, obcí, přísp.organizací apod. dle dohody dohodou
Mimořádný audit dle dohody dohodou
Poradenství při přípravě k auditu hodina 1 500,- - 2 500,-
Zpracování Výroční zprávy ks dohodou

Ekonomické a finanční poradenství

Popis položkyza jednotkuCena v Kč
ekonomické, finanční a organizační poradenství hodina započatá 500,-
rozpočty, plány, kalkulace hodina započatá 1 000,- - 1 500,-
hodnocení výstupů, rozbory výsledků, opatření k optimalizaci hodina započatá 1 000,- - 1 500,-
Lze dohodnout měs.paušál pro kombinaci různých druhů služeb   dohodou